Система парсинга и мониторинга

Legend Unit - ALPHA

Звание Nickname Хит Дамаг в нац.битвах Дамаг за границей Потрачено / Отбито