Система парсинга и мониторинга

Legend Unit - ALPHA

Цена танка = 100 СС
Звание Nickname Хит Дамаг в нац.битвах Дамаг за границей Потрачено / Отбито